TIS MEMORY – Regulamin i Oswiadczenie

OŚWIADCZENIE

Regulamin dla uczestników “jam’ów” na Skateplazie w Lesznie, przy okazji Memoriału dla Tomasza Stanewskiego

1. Warunkiem wzięcia udziału w jam’ach jest zapoznanie się z niniejszym regulamine mi postępowanie zgodnie z jego zaleceniami.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia zezwolenia na udział w jam’ach od opiekunów prawnych w formie pisemnej,
Ja …imię,nazwisko,adres zamieszkania,pesel,numer kontaktowy.. zezwalam na udział syna/córki …. w jam’ie na Skateplazie w Lesznie dnia 6.X.2012r, czytelny podpis ……)

3. Udział w jam’ach jest odpłatny, opłata startowa wynosi 10zł,

4. Udział w jam’ach jest na własna odpowiedzialność,

5.Sędziowie będą oceniać ewolucje ucestników jam’u na podstawie:
-trudności wykonania triku,
-stylu wykonania triku,
-bezpieczeństwa wykonania triku,

6. Kwalifikacja do jam’ów działa na zasadzie wyboru przez uczestnika, albo startuje w jam’ie do 15 roku zycia, albo startuje w wybranych lub wszystkich jam’ach w 3 wydzielonych sekcjach.

7.Ryzyko związane z uczestnictwem w jam’ach oraz amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi urawiajacy (uczestnik/zawodnik), w związku z czym zarzadzający obiektem sportowym Skateplaza Leszno mieszczącym sie przy ulicy Szczepanowskiego w Lesznie oraz organizator zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z użytkowania Skateplazy i uczestnictwa w jam’ach, jako związane z ryzykiem sportowym.

Pamiętaj!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, roweru, deskorolki itd.. nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania i odpowiedniego zabezpieczenia, np. kasku.

Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem jam’ów i podpisałem oświadczenie o odpowiedzialności.

Imię i Nazwisko

PESEL

Tel. kom.

CZYTELNY PODPIS

Link do wydarzenia >>CLICK<<

ENJOY!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>